Zeynep Ahunbay: Kız Kulesi'nin sökülmesi gereken kısmı sökülmüş