Virüslerin yaşayabilmesi için canlı hücrelere ihtiyaç var