Vakanüvis, geçmiş tarihlerde yaşanan sıcak havaları yazdı