Hudut birlikleri 2 kişinin yasa dışı geçişini önledi