Türkiye'de aşıya güven artıyor

Türkiye'de aşıya güven artıyor

Koronavirüs aşı algısı araştırmasında, ekim 2020’den bu yana aşılara güven yüzde 13.9 artarken, katılımcıların yüzde 52.7’sinin güvenli bulduğu aşı BioNTech oldu.

Türkiye'de aşıya güven artıyor

Koronavirüs ile mücadelede büyük rol oynayan aşılama, kamuoyunda tartışmaları sürdürüyor.

Bir kesim aşılamayı doğru bulmazken, büyük bir çoğunluğun ise aşıya olan güveni artıyor.

Ülkemizde toplam uygulanan aşı sayısı 73 milyonu geçerken, araştırma şirketi Areda Survey tarafından 'Türkiye’de Covid-19 aşı algısı' araştırması yapıldı.

1500 KİŞİ KATILDI

Türkiye genelini temsil eden NUTS-2 istatistiksel bölgeleme sistemine göre seçilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş, eğitim ve SES (Sosyo-Ekonomik Statü) grupları dikkate alınarak yapılan araştırmaya toplam bin 500 kişi katıldı.

Sonuçlar ise aşı güvenirliğinin arttığını ortaya çıkardı.

AŞI KARŞITLIĞI ÇÖZÜLÜYOR

Araştırmada katılımcılara yöneltilen ‘Hangisi Covid-19 aşısına bakışınızı ifade eder’ sorusuna, ‘Testleri geçmiş tüm aşılara güvenli bulurum’ cevabı verenlerin oranı yüzde 51.2 oldu. İlgili soruya Ekim 2020’de yüzde 37.3, Kasım 2020’de ise yüzde 41.7 oranıyla bu cevap verilmişti.

Türkiye de aşıya güven artıyor #1

TEMİN BAŞARISI YÜKSELİŞTE

Türkiye’nin aşı temin sürecini başarılı buluyor musunuz” sorusuna vatandaşların yüzde 52.4’ü evet dedi. Bu soruya Nisan 2021 tarihinde yapılan farklı bir araştırmada katılımcıların yüzde 44.1’i evet cevabı vermişti. Bu soruya kadın katılımcıların yüzde 56.9’unun evet cevabı vermesi dikkat çekti.

Araştırmada yer alan, “Türkiye’nin aşılama sürecini doğru yürüttüğüne inanıyor musunuz” sorusuna Nisan 2021’de vatandaşların yüzde 42.6’sı evet cevabı vermişti. Son araştırmaya göre bu soruya evet diyenlerin oranı yüzde 51.6 ‘ya yükseldi. Bu soruya evet diyenlerin yüzde 55.3’ü kadınlardan oluştu.

YÜZDE 52,7 BİONTECH'E GÜVENİYOR

Araştırmada, “Türkiye’de uygulanan hangi aşıya daha çok güveniyorsunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 52,7’si BioNTech dedi. İlgili soruya Sinovac diyenler yüzde 8,7, hiçbirine güvenmiyorum diyenlerin oranı ise yüzde 37,8 oldu. Diğer cevabı verenlerin oranı ise yüzde 1.1.

KADINLARDA AŞILANMA ORANI DAHA YÜKSEK

“Covid-19 aşısı oldunuz mu” şeklinde yöneltilen soruya, vatandaşların yüzde 62.6’sı evet dedi. Bu soruya hayır diyenlerin oranı yüzde 37.4 oldu. İlgili soruya evet cevabı verenlerin yüzde 76.2’si kadınlardan oluşurken, kendini 55 yaş ve üzeri olarak tanımlayanların yüzde 87.1’i ‘evet’ cevabı verdi. Sağlık bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre ise Türkiye’de 18 yaş ve üstü nüfusta aşı olanların toplam oranı temmuz ayı itibariyle yüzde 61’e ulaştı.

GÜVENMEYEN AŞI OLMUYOR

Covid-19 aşısı oldunuz mu sorusuna hayır cevabı veren kişilere, "Covid-19 aşısı olmayı düşünüyor musunuz" soru yöneltildi. Vatandaşların yüzde 82´si bu soruya hayır derken, yüzde 18´i ise evet dedi. Aynı vatandaşlara, "Niçin aşı olmayı düşünmüyorsunuz" şeklinde yöneltilen bir başka bağlantılı soruya ise katılımcıların yüzde 63.4´ü `güvenilir bulmuyorum´ cevabı verdi. Bu soruya vatandaşların yüzde 8.2´si ise `virüse inanmıyorum´ dedi.

"AŞI SALGINI BİTİRİR" ALGISI OLUŞUYOR

Araştırmada salgının geleceğine ilişkin yer alan "Covid -19 aşılarının salgın sürecini bitireceğine inanıyor musunuz" sorusuna çarpıcı cevaplar verildi. Bu soruya erkek katılımcıların yüzde 52.6´sı evet cevabı verdi. Aynı soruya Kasım 2020´de yapılan araştırmada yüzde 41.6 ile `evet´ yanıtı verilirken, Temmuz 2021´deki araştırmada bu oran yüzde 50.6´ya yükseldi. Koronavirüs aşısı olanların yüzde 69,2´si aşıların salgın sürecini bitireceğine inanırken, aşı olmayanların yüzde 86,1´i aşıların salgın sürecini bitireceğine inanmıyor.

Türkiye de aşıya güven artıyor #2

Türkiye de aşıya güven artıyor #3