Türk Tabipleri Birliği'nin yeni başkanı Şebnem Korur Fincancı oldu