Tarihin en büyük yangınında yeşile dönüş yüzde 80 tamamlandı