Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin yönetmelik 15 Ağustos'ta devrede