Nisan ayı cari açık rakamları açıklandı

Nisan ayı cari açık rakamları açıklandı

Ödemeler dengesi nisanda 5 milyar 62 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 3 milyar 291 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası ödemeler dengesi istatistiklerini yayınladı.

Bir önceki yılın Nisan ayında 469 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 5.06 milyar ABD doları açık gerçekleşti.

Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 3.29 milyar dolar oldu.

TCMB RAPORU

TCMB'nin raporunda, "Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.28 milyar ABD doları artarak 3.81 milyar ABD dolarına ulaşması ve geçen yılın Nisan ayında 2.33 milyar ABD doları net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 240 milyon ABD doları net açık gerçekleşmesi etkili olmuştur." denildi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Nisan ayında 3.25 milyar ABD doları fazla vermişken, bu ayda 3.31 milyar ABD doları açık verdi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 111 milyon ABD doları azalarak 1.03 milyar ABD doları oldu. Bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon ABD doları çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ay 74 milyon ABD doları giriş gerçekleşti.

Finans hesabında ise bir önceki yılın aynı ayında 433 milyon ABD doları giriş kaydeden doğrudan yatırımlar kaleminde, bu ay 133 milyon ABD doları çıkış gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2.36 milyar ABD doları tutarında net çıkış kaydederken alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 847 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.01 milyar ABD doları net satış yaptığı görülüyor.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.03 milyar ABD doları ve 763 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.26 milyar ABD doları ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 742 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 843 milyon ABD doları, 70 milyon ABD doları ve 62 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ayda 8.60 milyar ABD doları net azalış gözlendi." ifadeleri yer aldı.

Nisan ayı cari açık rakamları açıklandı  #1