Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması