Kırmızı kategorideki Şanlıurfa’da, sağlıkçılardan megafonlu aşı çağrısı