Karslı sağlıkçılar köylerde aşı mesaisine devam ediyor