İstanbul’da trafik haftanın son iş gününde de etkili oldu