Devlete karşı suç işleyenlerin ödülleri geri alınacak

Devlete karşı suç işleyenlerin ödülleri geri alınacak

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan hüküm giyenlerin ödülleri için karar verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği'ne göre; Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Değerlendirme Kurulu olarak görev yapacak.

Kurul, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan iki ay önce toplanarak, Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlar arasından adayları belirleyecek.

CUMHURBAŞKANI BELİRLEYECEK

Değişik kültür ve sanat dalları arasından asgari 5, azami 9 aday Cumhurbaşkanı'nın onayına sunularak, ödülü almaya hak kazananlar belirlenecek.

Ödül kazanamayan adaylar açıklanmayacak. Ayrıca, kişi veya kurumlara bir defaya mahsus olarak ödül verilecek.

ÖDÜLLERİ GERİ ALINACAK

Ödüle hak kazananlar, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında açıklanacak. Ödüle layık görülen kişinin hayatta olmaması durumunda ödül, kanuni mirasçılarından birine verilecek. Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giyenlerin ödülü ise Değerlendirme Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile geri alınacak.