Bolu Belediyesi’ne 40 bin TL idari para cezası

Bolu Belediyesi’ne 40 bin TL idari para cezası

TİHEK, Bolu Belediyesi'nin yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti. Belediyeye para cezası kesildi.

Sık sık yabancı karşıtlığı ile gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yabancılara yönelik ifadeleri, ayrımcılık yasağı ihlali kapsamında değerlendirildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başlanlığı’na 40 bin TL idari para cezası uygulanmasını kararlaştırıldı.

DHA’nın haberine göre; TİHEK'in, Bolu'da yabancılara su kullanımı ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına yönelik başlattığı resen inceme sonuçlandı.

Kurul kararında ilgili mevzuattan, Anayasa'nın 'Kanun önünde eşitlik' başlıklı 10'uncu maddesi, 'Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı' başlıklı 17'nci maddesi, 'Ailenin korunması ve çocuk hakları' başlıklı 41'inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 14'üncü maddesinde azınlıkların haklarını güvence altına alan hükümleri, AİHS'in 'evlenme hakkı' başlıklı 12'nci maddesi, Birleşmiş Milletler (BM) Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin (MSHS) evlilik hakkıyla ilgili 23'üncü maddesi ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun konuya ilişkin maddeleri anımsatıldı.

“Belediyenin sunduğu hizmetlerde ırk ve etnik köken temelinde ayrımcılık içerdiği görülmektedir”

Değerlendirme ve gerekçe kısmında şu ifadelere yer verildi:

"Somut olayda Belediye Meclisi kararının evlenme ve aile kurma hakkı ile suya erişim hakkı kapsamında, Suriyeliler ve Iraklılar başta olmak üzere oturma iznine sahip olmayan veya yeterli bir oturma iznine sahip olmayan yabancılara yönelik olarak belediyenin sunduğu nikah, su gibi hizmetlerde ırk ve etnik köken temelinde ayrımcılık içerdiği görülmektedir.

Bolu Belediyesi’ne 40 bin TL idari para cezası #1

“Orantısız ve makul bir gerekçeye dayanmayan farklı bir muamele”

Yukarıda da değinildiği üzere, bir kişinin ırkı, ulusal veya etnik kökeni nedeniyle, daha olumsuz ve haklılaştırılamayan bir muameleye maruz bırakılması ya da yalnızca ırkı veya ulusal ve etnik kökeni nedeniyle, kamuya açık yerlere ve hizmetlere erişiminin engellenmesi, hem ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler hem ulusal hukukumuz tarafından yasaklanmıştır.

Söz konusu karar, ilde bulunan yabancılara yönelik aile kurma ve evlenme hakkı ile yeterli ve temiz suya erişim hakkı kapsamında haklılaştırılamayan, orantısız ve makul bir gerekçeye dayanmayan farklı bir muamele olduğundan 6701 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinde düzenlenen ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır."

Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL ceza

Karar kısmında; resen incelemeye konu olayda ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına, muhatap Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL idari para cezası uygulanmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurulabileceğine oy çokluğuyla karar verildiği belirtildi.

"Parti politikalarımız ile taban tabana zıttır."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’da yaşayan mültecilerin kenti terk etmesi için su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Özcan'ın, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik görüşlerinin kendisini bağladığını belirterek, “Parti politikalarımız ile taban tabana zıttır.” demişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Özcan hakkında “görevi kötüye kullanma” ile “nefret ve ayrımcılık” suçlarından soruşturma başlatmıştı.

"Sığınmacıların Bolu'ya yerleşmelerini istemiyoruz"

Özcan, sonrasında yeni bir adım atarak kentteki yabancı uyrukluların nikah ücretinin 100 kat artırılması için teklif verdiğini duyurmuş ve sebebini ise “Sığınmacıların Bolu'ya yerleşmelerini istemiyoruz.” sözleriyle açıklamıştı.

Sık sık yabancılara yönelik ifadeleri ile gündeme gelen

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın sık sık gündeme gelen yabancılara yönelik ifadeleri ayrımcılık yasağı ihlali kapsamında değerlendirildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başlanlığı’na 40 bin TL idari para cezası uygulanmasını kararlaştırıldı.

DHA’nın haberine göre; TİHEK'in, Bolu'da yabancılara su kullanımı ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına yönelik başlattığı resen inceme sonuçlandı.

Kurul kararında ilgili mevzuattan, Anayasa'nın 'Kanun önünde eşitlik' başlıklı 10'uncu maddesi, 'Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı' başlıklı 17'nci maddesi, 'Ailenin korunması ve çocuk hakları' başlıklı 41'inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 14'üncü maddesinde azınlıkların haklarını güvence altına alan hükümleri, AİHS'in 'evlenme hakkı' başlıklı 12'nci maddesi, Birleşmiş Milletler (BM) Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin (MSHS) evlilik hakkıyla ilgili 23'üncü maddesi ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun konuya ilişkin maddeleri anımsatıldı.

“Belediyenin sunduğu hizmetlerde ırk ve etnik köken temelinde ayrımcılık içerdiği görülmektedir”

Değerlendirme ve gerekçe kısmında şu ifadelere yer verildi:

"Somut olayda Belediye Meclisi kararının evlenme ve aile kurma hakkı ile suya erişim hakkı kapsamında, Suriyeliler ve Iraklılar başta olmak üzere oturma iznine sahip olmayan veya yeterli bir oturma iznine sahip olmayan yabancılara yönelik olarak belediyenin sunduğu nikah, su gibi hizmetlerde ırk ve etnik köken temelinde ayrımcılık içerdiği görülmektedir.

“Orantısız ve makul bir gerekçeye dayanmayan farklı bir muamele”

Yukarıda da değinildiği üzere, bir kişinin ırkı, ulusal veya etnik kökeni nedeniyle, daha olumsuz ve haklılaştırılamayan bir muameleye maruz bırakılması ya da yalnızca ırkı veya ulusal ve etnik kökeni nedeniyle, kamuya açık yerlere ve hizmetlere erişiminin engellenmesi, hem ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler hem ulusal hukukumuz tarafından yasaklanmıştır. Söz konusu karar, ilde bulunan yabancılara yönelik aile kurma ve evlenme hakkı ile yeterli ve temiz suya erişim hakkı kapsamında haklılaştırılamayan, orantısız ve makul bir gerekçeye dayanmayan farklı bir muamele olduğundan 6701 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinde düzenlenen ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır."