Binaların yıkımıyla ilgili yönetmelik için geri sayım başladı

Binaların yıkımıyla ilgili yönetmelik için geri sayım başladı

Çevre ve insan sağlığına dikkat çekilen yönetmelikte yıkım işlemiyle ilgili süreç belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binaların yıkılmasıyla ilgili yönetmelik hazırladı.

Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Buna göre, binaların kontrollü ve güvenli yıkımı ile yıkımdan sonra atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi amaçlanıyor.

Çevre ve insan sağlığı vurgusu

​​​​​​​Bakanlıktan söz konusu yönetmelikle ilgili yapılan açıklamaya göre, sektörün yeni kurallara adaptasyonu için geçiş süreci gözetilerek, binaların kontrollü, güvenli yıkımı ve yıkım sonrası atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilebilmesi hedefiyle hazırlandı.​​​​​​​

Yönetmelikle, afetler sonrası "acil", "İmar Kanunu kapsamında idarelerce yapılacak" ve "tescilli" yapıların yıkımları hariç, yapı ruhsatına tabi olan tüm binalar ve istinat duvarlarının yıkımlarının, Bakanlıktan yetki belge numarası alan, mesleki ve teknik yeterliliklere göre sınıflandırılan yıkım müteahhitleri tarafından yapılması zorunlu olacak.

Yıkım işlemiyle ilgili süreç

Bakanlıkça düzenlenen Yıkım Müteahhitliği Yeterlik Sistemi'ne dahil olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin başvuruları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine yapılacak, yıkım işlemleri yıkım müteahhidi ve şantiye şefi sorumluluğunda, fenni mesul gözetiminde yürütülecek.

AA'nın haberine göre, yönetmelikte, yıkım işlemleri başlamadan önce izlenmesini gereken aşamalar ise şöyle sıralanıyor:

Yıkımdan önce ruhsat alma şartı

"Yıkıma başlanmadan önce belediyelerden yıkım ruhsatı alınacak. Yıkım ruhsatı, İçişleri Bakanlığının Mekansal Adres Kayıt Sistemi üzerinden düzenlenebilecek.

Yıkım işleminin öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılacakları açıklayan ve yıkımın bir nevi projesi olan yıkım planı farklı meslek disiplinlerinin de katkısıyla inşaat mühendisi müellif koordinasyonunda hazırlanacak.

Binaların yıkımıyla ilgili yönetmelik için geri sayım başladı #1

Güvenlik ve çevre koruma tedbirleri alınacak

Yıkım planında yapı çevresinde etkilenebilecek yapıların ve trafik güvenliğinin hangi tedbirlerle sağlanacağı ve hangi yıkım tekniğinin kullanılacağı belirtilecek.

Müteahhit, yıkım faaliyetlerine başlamadan önce güvenlik ve çevre koruma tedbirlerini alacak.

Seçici yıkım yöntemi

Kontrollü patlatmalı yıkımlarda idare 7 gün öncesinden başlamak üzere halkı bilgilendirerek, gerekli duyuru ve uyarıları yapacak, kolluk ve acil yardım ekiplerinin mahalde bulunmasını sağlayacak.

Yıkım işleri seçici yıkım yöntemiyle yapılacak. Yeniden kullanılabilecek veya geri dönüşüme tabi malzemeler ayrılarak geri kazanımı sağlanacak.

3 ayda tamamlanması gerekiyor

Tehlikeli veya geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise ilgili mevzuatı çerçevesinde bertaraf edilecek.

Yıkım işlerinin ruhsat aldıktan sonra 3 ay içerisinde tamamlanması gerekecek."