Azerbaycanlı ekip, yangınlarla mücadele için Türkiye'de