AK Parti, ekonomik düzenlemelerin olduğu torba yasa teklifini sundu

AK Parti, ekonomik düzenlemelerin olduğu torba yasa teklifini sundu

Ekonomik düzenlemelerin olduğu torba yasa teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti, ekonomik düzenlemelerin olduğu torba yasa teklifini sundu

AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM), torba yasa teklifinde bulundu.

Sunulan teklifte ekonomik düzenlemeler yer aldı.

18 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik ön gören torba kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

TEKLİFTE YER ALAN MADDELER

TBMM Başkanlığına sunulan teklifin kapsamına cezalar ve görevden uzaklaştırmalar da dahil oldu.

AK Parti, ekonomik düzenlemelerin olduğu torba yasa teklifini sundu #1

TÜTÜN TİCARETİ

Yasa teklifine göre:

- Tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar 1 yıl ertelenecek.

KAMUDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

- Terörle mücadele kapsamında kamuda görevden uzaklaştırmayı düzenleyen kanunun süresi 3 yıl daha uzatılacak.

GÜVENLİK KORUCU MAAŞI

Güvenlik korucularının ücreti asgari ücretin altında kalmayacak.

KURUM GEÇİŞİ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personelinin başka kurumlara geçişi önlenecek.

ECZACILARA EK ÖDEME

- Kurumsal hafızayı daimi kılmak amacıyla kurumda tabip ve eczacı olarak çalışanlara döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI

- Diş protez laboratuvarlarında, diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 arasında Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olan kişiler, yardımcı personel olarak çalışabilecek.

AK Parti, ekonomik düzenlemelerin olduğu torba yasa teklifini sundu #2

KAMBİYO MEVZUATI

- Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında, hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına ücret alma yetkisi verilecek.

ORMANLIK ALANDA KURULAN TESİSLER

- Fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine izin verme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığına verilecek.

DEPREMZEDELER

- 2020 yılında meydana gelen depremlerde, binaları zarar gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması amacıyla düzenleme yapılacak.

AK Parti, ekonomik düzenlemelerin olduğu torba yasa teklifini sundu #3

SAĞLIK BAKANLIĞI PROTOKOLÜ

- Sağlık Bakanlığının, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmasına imkan veren ve süresi sona eren protokol, daimi düzenlemeye dönüştürülecek.

ÜNİVERSİTELERİN ORTAK OLDUKLARI KOOPERATİFLERDE ÜYE HAKKI

- Düzenlemeyle Kooperatifler Kanunu'nun, üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye bulundurabilme haklarını düzenleyen maddesi yürürlükten kaldırılıyor. Böylece kooperatiflerde üniversitelere yönelik bu özel uygulamadan vazgeçilerek üniversiteler dahil her ortağın yönetime seçilme açısından eşit olması amaçlanıyor.

BANKA MECLİSİ ÜYELİĞİNE AKADEMİSYEN EKLENMESİ

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişiklikle Banka Meclisi üyeliği ile birleşen görevler arasına devlet üniversitelerindeki öğretim üyeliği de ekleniyor.

Bu düzenlemeyle öğretim üyelerinin akademik birikimlerinden ve bakış açılarından Bankanın en üst karar organında yararlanılmasına imkan sağlanması hedefleniyor.

Devlet üniversitelerindeki öğretim üyelerinden Banka Meclisi üyeliğine seçilenlere yapılacak ödeme dışında kadrolarına bağlı aylık ve diğer ödemeler kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmayacak.

AK Parti, ekonomik düzenlemelerin olduğu torba yasa teklifini sundu #4

İMAR VE GECEKONDU

- İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun kapsamında yapılan uygulamalarda; umumi hizmet alanları için yapılan her türlü terk ve kesintinin, parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı kesintisinden az olması durumunda, önceki terk ve kesintilerin oranını parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı oranına tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilecek.

Yapılan bu kesinti tamamlayıcı mahiyette olup mükerrer uygulama olarak değerlendirilmeyecek. Ancak toplam kesinti oranı her halükarda yüzde 45'i geçemeyecek.

KURUL BAŞKAN VE ÜYELİKLERİ

- Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe göre, Kurul başkan ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde kanun kapsamındaki soruşturmaların konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamayacak ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri kanunun uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde Kurum nezdinde temsil edemeyecek.

SORUŞTURMA

- Görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek personeli ile bu süre içinde soruşturmayı yürüten personelin gözetiminden sorumlu daire başkanı ve ilgili başkan yardımcısı, Kurumdan ayrılmalarından itibaren iki yıl süreyle, ilgili soruşturmaların konusu olan sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamayacak.

GÜMRÜK KANUNU

Gümrük Kanunu'nda yapılan değişiklikle yükümlülerin, ticaret politikası önlemlerinden kaçınmak için kendi beyanlarıyla eşyanın gümrük kıymetini artırmalarını müteakiben ödenmiş veya tahakkuk ettirilmiş vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması önlenerek, dünya piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlardan ithal edilen eşyaların gözetim uygulaması kapsamında izlenmesi ve ticaret politikası önlemlerinin etkisizleştirilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.