AB, İran'la Kasım Süleymani'nin öldürülmesini görüşecek