Azerbaycanlı spiker kurtarılan köylerin haberini verirken duygulandı