Üç ilde enerji için acele kamulaştırma kararı

Üç ilde enerji için acele kamulaştırma kararı

Konya, Mersin ve Bursa'da gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların, Bakanlık ve kurumlar tarafından ayrı ayrı acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konya’da Beyşehir İlçesi Doğalgaz Boru Hattı Projesi Boru Hatları için Petrol Taşıma Aş tarafından, Mersin'de Mut Zeytinlik-Dağpazarı Enerji Nakil Hattı için Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından ve son olarak da Bursa’da Güney-1 Rüzgar Enerji Santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak acil kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

KONYA’DA BEYŞEHİR İLÇESİ DOĞALGAZ BORU HATTI PROJESİ

Buna göre; Beyşehir İlçesi Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Konya'nın Beyşehir ilçesi sınırlarında yer alan bazı taşınmazlarla proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından kamulaştırılması kararlaştırıldı.

MERSİN'DE MUT ZEYTİNLİK-DAĞPAZARI ENERJİ NAKİL HATTI

Mersin'de tesis edilecek Mut Zeytinlik-Dağpazarı Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla güzergaha isabet eden taşınmazlar da elektrik nakil direğinin bulunduğu pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.

BURSA’DA GÜNEY-1 RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ

Öte yandan, Güney-1 Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı için Bursa sınırlarındaki bazı taşınmazlar da tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamulaştırılacak.