Türkiye'nin en büyük işletmesinde yerli tohumluk buğdayın hasadı