Şirketler 'gerçek faydalanıcı' bilgilerini 1 Ağustos'ta vermeye başlayacak

Şirketler 'gerçek faydalanıcı' bilgilerini 1 Ağustos'ta vermeye başlayacak

Vergi kaçakçılığıyla mücadeleye kapsamında şirketlerin, yöneticilerinin yetkili olduğuna dair bilgileri elektronik ortamda GİB'e bildirmesi zorunluluğu getirildi.

Ekonomi dünyasında şirket ve kuruluşların karar verme ve uygulama yetkisine sahip yöneticilerinin bilgileri tutulacak.

Vergi kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı ve bildirimlerin usul ve esasları belirlendi.

Bu kapsamda şirketlerin, "teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri" ifade eden "gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi" verme yükümlülüğü, 1 Ağustos'ta başlayacak.

GERÇEK KİŞİ VEYA KİŞİLERE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirecek.

Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler, gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorunda olacak.

TEMSİLCİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Yükümlülük, kurumlar vergisi mükellefleri ile kolektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak ve en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye'de yönetim merkezi olan veya yerleşik yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcilerini kapsıyor.

Şirketler  gerçek faydalanıcı  bilgilerini 1 Ağustos ta vermeye başlayacak #1

TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YER ALDI

Tüzel ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin belirlenmesi ve bildirilmesine ilişkin olarak bildirim zorunluluğu uygulamasına ilişkin esasların belirlenmesine yönelik vergi usul kanunu genel tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

TALEP HALİNDE BİLDİRİM YAPILACAK

Tebliğe göre uygulama kapsamında, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan kuruluşlar da yer alıyor. Kapsam dahilindeki kuruluşlar, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmekle yükümlü olacaklar.

GERÇEK FAYDALANI BELİRLENECEK

Tebliğe göre, tüzel kişilerde; tüzel kişiliğin yüzde 25'i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları, tüzel kişiliğin bu oranı aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler, her iki durumda gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilecek.

TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN İŞ ORTAKLIKLARI GİBİ TEŞEKKÜLLERDE EN ÜST DÜZEYDE İCRA YETKİSİNE SAHİP GERÇEK KİŞİ BEYAN EDİLECEK

Tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküllerde; bu teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler, bunun belirlenememesi halinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı olarak kabul edilecek ve bildirime konu edilecek.

Trust ve benzeri teşekküllerde; kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatını haiz olanlar ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlar gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilecek.

Bilgiler elektronik ortamda saklanacak

BİLGİLERİN 5 YIL SAKLANMA ZORUNLULUĞU VAR

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süreyle saklanması gerekiyor.

BİLDİRİM ELEKTRONİK ORTAMDA

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tüm mükellefler ile diğer kişiler, en geç 31 Ağustos'a kadar gerçek faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda GİB'e bildirecekler.

İlginizi Çekebilir
Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler Yunanistan'da
Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler Yunanistan'da
189 YORUM
Magazin
300$ yatırdı, iki ay sonra hesabında 24.000$ birikti!
ADVERTORIAL
Highfx
Ersan Şen'den, Cumhurbaşkanı adaylığına cevap
Ersan Şen'den, Cumhurbaşkanı adaylığına cevap
586 YORUM
Medya
Aile Bakanlığı yeni sosyal yardım tutarlarını açıkladı
Aile Bakanlığı yeni sosyal yardım tutarlarını açıkladı
178 YORUM
Gündem
Mersin'de şehit polis Sedat Gezer'in teröristlerden birini vurduğu çatışma anı
Mersin'de şehit polis Sedat Gezer'in teröristlerden birini vurduğu çatışma anı
303 YORUM
Gündem