Orta Vadeli Program enflasyon hedefini ortaya koydu

Orta Vadeli Program enflasyon hedefini ortaya koydu

Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayınlandı. Programda enflasyon hedefi de yer aldı. Enflasyonun bu yıl yüzde 65 olacağı tahmin edilirdi.

Orta Vadeli Program enflasyon hedefini ortaya koydu

Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

2022 enflasyon hedefi yüzde 65

2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. Enflasyon hedefi 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13.8, 2025'te yüzde 9,9 olarak aktarıldı.

Tek haneli enflasyon hedefi

Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 9,9 olarak tek haneye düşmesi hedeflendi.

enflasyon

22 maddelik politika ve tedbirler

Resmi Gazete'de enflasyon hedefi verilirken bu hedefe ulaşmak için 22 maddede yürütülecek politika ve tedbirler şöyle sıralandı:

1. Fiyat istikrarının tesis edilmesi amacıyla enflasyon hedeflemesi uygulamasına devam edilecek, Merkez Bankası tarafından faiz politikasıyla birlikte, zorunlu karşılıklar likidite, teminat ve proaktif rezerv yönetimine ilişkin politika bileşeni fiyat istikrarı hedefi gözetilerek etkin bir şekilde kullandırılacak.

2. Fiyat istikrarını destekleyecek şekilde kalkınmaya yönelik yatırım-istihdam-üretim-ihracat hedefleri doğrultusunda reel sektöre uygun finansman maliyetleriyle sağlanan krediler hedef odaklı olarak yaygınlaştırılacaktır.

3. Fiyat istikrarını sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen politikaların asli unsunu olan Liralaşma stratejisi kapsamında finansal sistemde temel değer saklama aracının Türk lirası cinsinden varlıklar olmasını, hanehalkı, firma ve bankacılık kesimlerinin varlık ve yükümlülüklerinde Türk lirası cinsi kalemlerin ağırlığının artırılmasını, kamunun ve özel sektörün yurtiçindeki ticari işlemlerde fiyatlama ve ödemelerinin Türk lirası temel alınarak yapılmasını sağlayacak bütüncül politikalarla finansal mimarinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

4. Gelirler politikası fiyat istikrarını ve gelir dağılımını gözetecek şekilde para ve maliye politikaları ile eşgüdüm içerisinde belirlenmeye devam edecektir.

5. Salgın döneminde daralan konut arzının hızla arttırılmasına, kira ve konut fiyatlarının düşürülmesine ve inşaat sektörünün canlandırılmasına katkı sağlanmasına yönelik olarak yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanı arttırılacaktır.

6. Konut sektöründe arz ve talep dengesizliği kaynaklı fiyat dalgalanmalarını azaltacak şekilde şehirlerimizde daha sağlıklı yapılaşma koşullarının sağlanması ve arsa maliyetlerinin azaltılması amacıyla planlı, altyapısı tamamlanmış sosyal donatı alanlarına sahip Hazine arazileri ev yapmak isteyen vatandaşlarımıza sunulacaktır.

7. Başta tohum, gübre, yem, mazot ve ilaç olmak üzere tarımda girdi maliyetlerinin azaltılması, finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönümü sağlayıcı programlar uygulanması ve stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranlarında üretimin tesis edilmesi suretiyle gıda arz güvenliği sağlanacak, çiftçi gelirlerinin üretimin sürdürülebilirliğini temin edecek şekilde belirlenmesine devam edilecektir.

8. Tarım arazilerinin amacı dışında kullanımının önüne geçilmesine, ekilebilir arazilerin üretime kazandırılmasına, sulanabilir alanların arttırılmasına ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

9. Tarımsal destekler üretimde verimliliği ve kaliteyi artıracak şekilde tahsis edilecek, etkin olmayan destekleme uygulamaları sona erdirilecektir.

10.Fiyat istikrarını desteklemek üzere gıda ve tarım ürünleri stok takip sistemi oluşturulacak ve gıda ürünleri depolarında izlenebilirlik artırılacaktır.

11.Yaş sebze ürünlerinde arz sürekliliğinin sağlanmışa amacıyla jeotermal seracılık ve sera yenileme yatırımları desteklenmeye devam edilecektir.

12.Lojistik ve enerji maliyetleri dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde büyük şehirlerin ihtiyacı olan belirli yaş sebze ve meyvenin şehirlerin kendi çevrelerinde yetiştirilmesi ilişkin kent tarımı çalışmaları başlatılacak bu kapsamda üretim ve tüketim her yeri yakınlaştıracaktır.

13. Dijital tarım uygulamaları kapsamında, uydu, telsiz haberleşme ağları, hava araçları, yapay zeka, veri bilimi ve yoğun teknoloji kullanımı ile tahminler yapılacak, veri ve modelleme kalitesi artırılarak üretim planlaması yapılacaktır.

14. Tarımsal üretimde öngörülebilirliğin artırılarak fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesini, çiftçinin ürettiği ürünü değer fiyattan satabilmesini ve sanayinin ihtiyaç duyduğu kalitede ürünü tedarik edebilmesini teminen yeni mekanizmalar geliştirilecektir.

15. Gıda ürünlerinin en az fireyle ve makul fiyatlarla tedarikini sağlamak üzere bütüncül bir yaklaşımla hal ve kooperatifçilikte iyileştirmeler yapılarak dağıtımın kayıtlı ve en az lojistik maliyetli olmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecektir.

16. Fiyatların mal ve hizmetler için belirlenece kodlar vasıtasıyla elektronik ortamda takip edilmesi sağlanarak fiyat verilerine ülke çapında idari veri statüsü kazandırılacaktır.

17. Perakende sektöründe tüketicinin tabi olduğu fiyatların şeffaf olarak kamuoyuyla paylaşımına yönelik gerekli düzenlemeler teknolojik altyapısı olan firmalar için ivedilikle uygulanacak, küçük perakendecilerin teknolojik altyapıya kavuşturularak uygulamaya dahil olmaları sağlanacaktır.

18. İndirim ve promosyon uygulamalarının tüketiciyi yanıltmama ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda tüm tüketicilerin faydalanabileceği hız ve yoğunlukta yapılmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecektir.

19. Tarımsal örgütlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesini teminen üretim planlaması ve tedarik zincirinin kısaltılmasına yönelik olarak üretici örgütleri ve kooperatifleri daha aktif hale getirilecektir.

20. Üretici örgütlerinin ortak tedarik, pazarlama, satış ve makine kullanımının yanı sıra depolama, dağıtım ve nakliye hizmetleri gibi destekleyici hizmetleri sunmasını sağlayacak mekanizmalar hayata geçirilecektir.

21. Sürdürülebilirlik kapsamında meraların islahı ve korunması çalışmalarına hız verilecektir.

22. Küçük aile işletmelerinin kırsaldaki varlığı ve tarımsal üretime katkılarını artırmak için hayvan verimini artıracak şekilde ahir ve ağılların islahı gerçekleştirilecektir.

İlginizi Çekebilir
6 yaşındaki çocuğun istismarı iddiaları Türkiye'nin gündeminde
6 yaşındaki çocuğun istismarı iddiaları Türkiye'nin gündeminde
1611 YORUM
Gündem
Bitcoin ile milyoner oldu! Günde 4.700TL kazanıyor!
ADVERTORIAL
Highfx
Türkiye'de petrol üretiminde hedef dışa bağımlılıktan kurtulmak
Türkiye'de petrol üretiminde hedef dışa bağımlılıktan kurtulmak
648 YORUM
Gündem
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e EYT'de yaş sınırı soruldu
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e EYT'de yaş sınırı soruldu
814 YORUM
Ekonomi
Fatih'te pitbulllu saldırganlara ateş eden polisin ifadesi
Fatih'te pitbulllu saldırganlara ateş eden polisin ifadesi
1023 YORUM
3. Sayfa