Memurun yeni yıldaki fazla mesai, yurt içi gündelik ve tazminat tutarları belirlendi

Memurun yeni yıldaki fazla mesai, yurt içi gündelik ve tazminat tutarları belirlendi

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde devlet memurlarının 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12,5 artarak 2,70 liraya çıkacak.

Memurun yeni yıldaki fazla mesai, yurt içi gündelik ve tazminat tutarları belirlendi

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, devlet memurlarının 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12,5 artacak. Memurun fazla mesai ücreti gelecek yıl 2,70 lira olacak.

Fazla mesai ücreti yapılan işe, göreve ve çalışma saatlerine göre farklılık gösterecek. Buna göre özel kalem personeliyle makam şoförleri ise saat başına 2,85 lira fazla mesai alacak.

2 LİRA 40 KURUŞ FAZLA MESAİ ÜCRETİ 2,70 LİRAYA ÇIKTI

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12,5 artacak. 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 2 lira 70 kuruş olarak uygulanacak.

Memurun yeni yıldaki fazla mesai, yurt içi gündelik ve tazminat tutarları belirlendi #1

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜKLERİNDE VE MAKAM ŞOFÖRLERİNE 2,54 LİRA YERİNE 2,85 LİRA FAZLA MESAİ ÜCRETİ VERİLECEK

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2,54 lira yerine 2,85 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

BAZI YÖNETİCİ VE PERSONELLERİ DE SAAT BAŞINA 2,85 LİRA ALACAK

Kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla, yanlarında çalışan personelin de yine ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 2,85 lira fazla çalışma ücreti alacağı açıklandı.

FAZLA MESAİ SAATİ AYLIK TOPLAM 450 SAATİ GEÇMEYECEK

Bazı yöneticiler ve personelleri için uygulanacak fazla mesai ücreti, aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla alınabilecek.

1 OCAK 2022'DEN İTİBAREN UYGULANACAK

Fazla mesailerin yüzde 12,5 artması hesaplaması 1 Ocak 2022'den itibaren uygulamaya girecek,

Memurun yeni yıldaki fazla mesai, yurt içi gündelik ve tazminat tutarları belirlendi #2

YURTLARDA GÖREV YAPAN PERSONEL İÇİN 2,70 LİRA EK ÇALIŞMA ÜCRETİ UYGULANACAK

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2,70 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İDARİ PERSONELİNE SAAT BAŞINA 6,45 LİRA

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 6,45 lira ödemede bulunulacak.

Memurun yeni yıldaki fazla mesai, yurt içi gündelik ve tazminat tutarları belirlendi #3

YURT İÇİ GÜNDELİKLER 80,50 LİRADAN 100 LİRAYA ÇIKTI

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 80,50 liradan 100 liraya çıkacak.

BAZI YÖNETİCİLERİN YURT İÇİ GÜNDELİĞİ 73,50 LİRADAN 92 LİRAYA YÜKSELDİ

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanlarının yurt içi gündeliği de 73,50 liradan 92 liraya yükselecek.

YURT İÇİ GÜNDELİK TUTARI EK GÖSTERGESİ 8000 VE DAHA YÜKSEK OLANLARA 80 LİRA

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 80 liraya çıkacak.

EN ALT KADEMEDEKİ MEMURA 62 LİRA

Yeni alınan ve ocak ayında yürürlüğe girecek karara göre en alt kademedeki memura ise 62 lira ödenecek.