Maliye'den defter kaçıran mükellefi 'sele kapıldı' bahanesi kurtaramadı

Maliye'den defter kaçıran mükellefi 'sele kapıldı' bahanesi kurtaramadı

Bursa'da Maliye inceleme yapmak üzere defterlerini istediği sanık, tüm evrakların selde kaybolduğunu beyan ederek önce beraat etti. Ancak sonra defterlerini selden önce de getirmediği anlaşıldı.

Maliye'den defter kaçıran mükellefi 'sele kapıldı' bahanesi kurtaramadı

Bursa'daki şirketlerin geçmiş yıllara ait defter ve belgelerini inceleyen Vergi Dairesi denetmenleri, bir mükelleften önceki yıla ait defter ve belgeleri talep etti.

Defalarca istenilmesine rağmen defterleri yetkililere teslim etmeyen vergi mükellefi hakkında, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/a-2 maddesine muhalefet” suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’nde defter ve belgeleri gizlediği iddiasıyla dava açıldı.

“MÜKELLEF, TALEP EDİLEN BELGELERİN SELDE KAYBOLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Mahkemede, belgelerin şehirde meydana gelen sel felaketinde suya kapıldığını öne süren sanık mükellef, beraatini talep etti. Mahkeme, sanığın beraatine hükmetti.

DEFTERLERİ SELDEN ÖNCE İSTENMESİNE RAĞMEN GÖTÜRMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 11. Ceza Dairesi girdi. Yüksek Mahkeme; mahkeme kararının bozulmasına hükmetti. Emsal nitelikteki kararda şu ifadelere yer verildi: “Sanık hakkında, önceki yıla ait defter ve belgeleri vergi incelemesi için idarece istenmesine rağmen yasal süresi içinde ibraz etmeyerek 213 sayılı Kanunun 359/a-2 maddesine muhalefet suçunu işlediği iddiasıyla dava açılmıştır.

Maliye den defter kaçıran mükellefi  sele kapıldı  bahanesi kurtaramadı #1

SELDE HASAR TESPİT TALEBİ OLSA DA TUTANAK TUTULMAMIŞ

Sanığın ibrazı istenilen defter ve belgelerinin sel sonucunda çamur altında kalarak kullanılamaz hale geldiğini savunması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın cevabi yazısı ve eklerinden yaşanan sel felaketi nedeniyle sanığın hasar tespiti yapılmasını istediği anlaşılmış ise de bu konuda herhangi bir tutanak tutulmadığı, ibrazı istenilen defter ve belgelerin zarar görüp görmediğinin anlaşılamadığı ortadadır.

MÜKELLEFİN DEFTERLERİNE AİT “ZAYİ” BELGESİ YOK

Sanık tarafından o yıla ait defter ve belgelerine ilişkin alınmış zayi belgesinin de bulunmadığı anlaşılmakla sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine delillerin takdirinde hataya düşülerek beraatine hükmedilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”