Dünya bankası 170 milyar dolarlık acil durum fonu oluşturacak