Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihracı kayda bağlandı

Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihracı kayda bağlandı

Söz konusu mallara ilişkin gümrük beyannameleri, Ticaret Bakanlığının ön onayını müteakip kayda alınacak.

Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihracı kayda bağlandı

Ticaret Bakanlığı'nın İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş (maske kumaşı) eklendi.

ÖN ONAYDAN SONRA KAYIT

Tebliğe eklenen geçici hükümle de söz konusu mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün ön onayını müteakip kayda alınacak.

Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihracı kayda bağlandı #1

İDARİ YOLDAN ÇÖZÜM

Tebliğ hükümleri, düzenlemenin yayınından önce gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne onaylatılmış mallara uygulanmayacak.

Genel Müdürlük, uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkili olacak.

Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihracı kayda bağlandı #2

Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihracı kayda bağlandı #3