Cins tashihi harçlarının belediyelerce tahsili netleşti

Cins tashihi harçlarının belediyelerce tahsili netleşti

Resmi Gazete'de yayınlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre iskan belgesi verilmeden önce yatırılması gereken cins tahsisi harcının, belediyelerin vergi hesabına yatırılması kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Harçlar Kanunu'nda yapılan değişikliklere göre cins tashihi harçlarının, belediyelerce tahsil edilmesi ve bildirimine ilişkin konulara açıklık getirildi.

İSKAN BELGESİ VERİLMEDEN ÖNCE ALINAN CİNS TAHSİSİ HARCI VERGİ DAİRESİNE YATIRILMAYACAK

Buna göre, söz konusu düzenlemeyle cins tashihi harçlarının, belediyelerce yapı kullanma izninin (iskan belgesinin) verilmesinden önce vergi dairesine ödenmesi uygulamasına son verilirdi.

CİNS TAHSİSİ HARCI BELEDİYELERCE ALINACAK

Söz konusu harçların, belediyelerce yapı kullanma izin harcıyla birlikte makbuz karşılığı peşin tahsil edilmesi sağlanacak.

Cins tashihi harçlarının belediyelerce tahsili netleşti #1

BELEDİYENİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ YA DA MAL MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILACAK

Belediyeler tarafından peşin tahsil olunan cins tashihi harçları, "Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim" ile belediyenin muhtasar yönünden bağlı olduğu vergi dairesine veya mal müdürlüğüne, tahsil edildiği günün akşamına kadar bildirilip ödenecek.

BİLDİRİM ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Söz konusu bildirim, elektronik ortamda gönderilecek. Bildirimin süresinde gönderilmemesi durumunda, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili ceza hükümleri uygulanacak.