Amerikalı ve Avrupalı petrol şirketleri Venezuela'da faaliyette