Ağustosta doğalgaz mesken ve sanayi tarifesi sabit kaldı