Öğrencilere YÖK'ün çalışmalarından memnuniyeti soruldu

Öğrencilere YÖK'ün çalışmalarından memnuniyeti soruldu

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı'nın anketinde, 40 bin lisans öğrencisine "Yükseköğretim Kurulu'nun çalışmalarından memnun musunuz" sorusu soruldu.

Öğrencilere YÖK'ün çalışmalarından memnuniyeti soruldu

YÖK'ten bağımsız bir kurum olan ÜNİAR'ın her yıl yaptığı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nın 2021 yılı anketi açıklandı.

40 BİN ÖĞRENCİ KATILDI

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ÜNİAR tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması" kapsamında yapılan anketle 40 bin lisans öğrencisinden, uzaktan eğitim sürecinde YÖK'ü değerlendirmeleri istendiğini ve öğrencilere 5 alanda sorular yöneltildiğini belirtti.

Öğrencilere YÖK ün çalışmalarından memnuniyeti soruldu #1

YÖK'ÜN ÇALIŞMALARI HAKKINDA 5 SORU

YÖK'ün, "Kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet" alanında 86, "Eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin duyarlık" alanında ise 85 puan aldığını ifade eden Saraç, "Ulusal Tez Merkezi ve YÖK Dersleri Platformundan memnuniyet" alanında 92, "Öğrencilere destek ve ilgi" alanında ise 84 puan verildiğini kaydetti.

Öğrencilere YÖK ün çalışmalarından memnuniyeti soruldu #2

MEMNUNİYET YÜKSEK ÇIKTI

Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada, öğrencilerin YÖK'ün çalışmalarından memnuniyet oranının yüksek çıktığı belirtildi.

Öğrencilere YÖK ün çalışmalarından memnuniyeti soruldu #3

MEMNUNİYET ORALAMASI 84-92

Çalışmaya katılan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde Yükseköğretim Kurulundan memnuniyetlerini ifade eden puanların ortalamalarının 84-92 arasında değiştiği aktarıldı.

Açıklamada, YÖK'ün, "Öğrencilere destek ve ilgi" alanında "A", diğer alanlarda ise "A+" puan aldığına işaret edildi.

ÜNİAR'IN KURUCULARININ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ARAŞTIRMA

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması [TÜMA] ilk olarak 2016 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın [ÜniAr] kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilmiştir.

TÜMA’nın temel amacı, Türkiye’deki öğrencilerin üniversitelerden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri, öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralamaktır.