Hakim ve Savcı adaylarının staj döneminde usta-çırak ilişkisi sağlanıyor

Hakim ve Savcı adaylarının staj döneminde usta-çırak ilişkisi sağlanıyor

Görevdeki kıdemli hakim ve Cumhuriyet savcılarının tecrübelerini aktararak stajyerlere verdiği eğitimler, usta-çırak ilişkisini andırıyor.

Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz kasım ayından bu yana 'Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi'ni uyguluyor.

Türkiye genelindeki 30 büyük adliyede yürütülen proje kapsamında 24'üncü ve 25'inci Dönem adli yargı hakim ve savcı adaylarının mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, mesleğe en donanımlı şekilde hazırlanmaları hedefiyle mentor hakim ve savcıların rehberliğinde çalışmalar sürdürülüyor.

MENTOR HAKİM VE SAVCILAR EŞLİĞİNDE DİNLEME

O adliyelerden biri de Adana Adliyesi. Proje ile hakim savcı adayları staj eğitimi kapsamındaki keşfe gitme, otopsiye katılma, ifade alma, duruşma yönetme gibi yapılan adli işlemlerle ilgili ilk tecrübelerini kıdemli mentor hakim ve savcılar eşliğinde ediniyor.

Hakim ve Savcı adaylarının staj döneminde usta-çırak ilişkisi sağlanıyor #1

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ MODELİ

‘Usta-çırak ilişkisi’ ya da mentorluk modeli ile deneyimli hakim savcılar Türkiye Adalet Akademisinde aldıkları eğitimin teorisini ve adli işlemlerin pratikte nasıl uygulandığını gösteriyor. Kıdemli yargı mensupları mesleki etik ilkelere uyma, zaman yönetimi, stres yönetimi, verimli çalışma teknikleri, iletişim becerileri konularında da rehberlik ediyor.

Hakim ve Savcı adaylarının staj döneminde usta-çırak ilişkisi sağlanıyor #2

MESLEK ONURU VE ADALET ANLAYIŞININ GELİŞMESİNE KATKI

Proje kapsamında modelin uygulandığı her ilde bir koordinatör hakim belirlendi. Adana Adliyesinde koordinatörlük görevini üstlenen Hakim Ayla Yalçınöz Şahin, bu örnek modelin Adalet Bakanlığınca hâkim ve savcı adaylarının mesleklerine en donanımlı şekilde hazırlamak amacıyla yürütüldüğünü söyledi.

Uygulamanın Adana ayağında 42 hakim savcı adayının staj eğitimi gördüğünü belirten Şahin, "Proje, adayların hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerileri ile tarafsızlık, meslek onuru ve adalet anlayışının gelişmesine katkı sağlıyor. Yine mesleğin yazılı ve yazılı olmayan etik değerlerinin aktarımı ve kazanımının sağlanmasını, adayların mesleki konular dışındaki bilgi ve görgülerinin de artırılmasını hedefliyor. Adaylarımıza mesleklerinde yol gösterecek, rehber olacak mentor adı verilen hakim ve savcılar belirliyoruz. Her adayın staj eğitimine bir mentor arkadaşımız eşlik ediyor." dedi.

Hakim ve Savcı adaylarının staj döneminde usta-çırak ilişkisi sağlanıyor #3

SAHADA GÖREVİN İCRASINA BİREBİR KATILIYORLAR

Meslekte tecrübeli ve gönüllü mentor hakim ve savcıların, adli işlemlerin pratikte nasıl uygulandığını adaylara gösterdiklerini anlatan Koordinatör Ayla Yalçınöz Şahin, "Mentor, bunu yaparken mesleki etik ilkelere uyma, zaman ve stres yönetimi, verimli çalışma, iletişim becerileri gibi konularda rehberlik ediyor. Adaylar, mentorlar ile çalıştıkları aşamada yargısal faaliyete dahil oluyor. Yani mentorların her gün yaptığı işleri öğrenme ve adalet hizmetleri pratiklerini tecrübe etme imkanı buluyor. Bir anlamda sahada görevin nasıl icra edildiğini, birlikte her aşamaya dahil olarak yaşayarak deneyimliyorlar.” diye konuştu.

Şahin, 25 yıllık görevde olan bir hakim olarak gönüllülük esasına dayalı bu aktarımların çok gerekli olduğunu ve bir anlamda da meslek hayatlarının sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti.

Hakim ve Savcı adaylarının staj döneminde usta-çırak ilişkisi sağlanıyor #4