Yurt dışında yaşayan Türklerin uğradığı saldırıları içeren 2020 raporu yayınlandı

Yurt dışında yaşayan Türklerin uğradığı saldırıları içeren 2020 raporu yayınlandı

Yurt dışında yaşayan Türklere yönelik yapılan saldırılar hakkında hazırlanan raporda, en fazla saldırı yapılan ülke Almanya oldu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), 'Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan Saldırılar 2020' başlıklı bir rapor yayınladı.

Türk vatandaşlarının maruz kaldığı İslam düşmanlığı ve ırkçı tehditlere karşı uluslararası iletişim ve iş birliği mekanizmalarını harekete geçirme amaçlı yayınlanan rapor, YTB Başkanı Abdullah Eren tarafından Twitter üzerinden duyuruldu.

Rapor, birçok farklı dilde yayınlandı.

ŞİDDETİN DERECESİ ARTTI

Yurt dışındaki Türk ve Müslüman toplumu ya da bireysel olarak Türk vatandaşlarını, Türklere ait ibadethane, okul, dernek, işletme ve araçlar ile Türkiye’nin dış temsilciliklerini hedef alan nefret suçlarında, 2019'a oranla sayısal ve şiddetin derecesi açısından ciddi bir artışın olduğu kaydedildi.

GERÇEK OLAY SAYISI DAHA FAZLA

Yurt dışında yaşayan Türkleri etkileyen nefret suçlarının 2019'a kıyasla yüzde 53,7 artış göstererek 389 oldu. Amerika, Avrupa ve Avustralya kıtalarında, 2020'de 28 farklı ülkede Türk vatandaşlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen 389 nefret suçu işlendi.

FRANSA İKİNCİ SIRADA

Bu sayının yanı sıra medyaya yansımayan ve Başkanlığa bildirilmeyen olaylarla birlikte gerçek vaka sayısının çok daha fazla olduğunun altı çizildi.

Saldırılarda ilk sıra, önceki yıl olduğu gibi Almanya’nın oldu. En çok nefret suçu işlenen ülkeler arasında Almanya’yı 40 vaka ile Fransa ve 37 vaka ile Avusturya izledi.

Yurt dışında yaşayan Türklerin uğradığı saldırıları içeren 2020 raporu yayınlandı #1

SALDIRI MOTİVASYONLARINA YER VERİLDİ

Nefret suçların birinci kaynağı hem ırkçı hem İslam düşmanı saiklere sahip aşırı sağcı terör olduğu ifade edildi.

Ayrıca son dönemlerde, PKK terör örgütü ve Ermeni ırkçıların saldırılarında önemli oranda artış olduğu kaydedildi. Saldırıların motivasyonlarına yer verilen raporda; 192 İslam düşmanlığı, 162 ırkçılık, 14 PKK terörü, 13 Ermeni ırkçılığı, 6 DEAŞ ve 2 DHKPC motivasyonlu saldırı kaydedildi.

25 KUNDAKLAMA VAKASI

2020 raporuna göre, saldırılarda en az 36 kişi yaralandı, 4’ü Hanau katliamında olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Türklere ait 25 kundaklama vakası kaydedildi. 13 işletme, 5 cami, 5 konut, 1 okul, 1 dernek ve 11 araç zarar gördü.

ASILSIZ BOMBA İHBARLARI YAPILDI

Ayrıca hem geleneksel hem sosyal medyada, Türkleri ve Müslümanları hedef gösteren haber ve mesajlar, bireysel hedeflere yönelen tehdit-hakaret içeren mektup ve tacizler ile cuma namazlarından önce camilere gelen asılsız bomba ihbarlarının olduğu kaydedildi.

12 asılsız bomba ihbarı ile camilerdeki ibadet kesintiye uğratıldı.

Yurt dışında yaşayan Türklerin uğradığı saldırıları içeren 2020 raporu yayınlandı #2

ÜLKE DETAYLARINA YER VERİLDİ

Saldırıların türlere göre dağılımında ise, 225 nefret söylemi/tehdit, 37 şahsa saldırı, 25 kundaklama ve diğer saldırılar öne çıktı.

Raporda, Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terör saldırısına ayrı parantez açıldı. Türk vatandaşlarını hedef alan saldırıların ülke ülke detaylarına da yer verildi.

‘YURT DIŞI VATANDAŞLAR HAK VE ÖZGÜRLÜKLER GÜNCESİ 2020’

Ayrıca bu yıl ilke kez yayınlanan ‘Yurt Dışı Vatandaşlar Hak ve Özgürlükler Güncesi 2020’ çalışmasında, Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ülkelerde hak ve özgürlüklere ilişkin 2020'de meydana gelmiş düzenleme ve gelişmelerin bir değerlendirmesi ve hak ve özgürlük kategorilerine göre kronolojik olarak kayıt altına alınmış haberlerin olumlu ya da olumsuz etkilerine yer verildi.

Yurt dışında yaşayan Türklerin uğradığı saldırıları içeren 2020 raporu yayınlandı #3

281 KAYIL ELDE EDİLDİ

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarını ilgilendiren hak ve özgürlüklere dair düzenleme ve gelişmeler medya ve diğer açık kaynaklardan taranarak 2020'de kamuoyuna yansımış, örnek niteliğinde 281 kayıt elde edildi.

SINFILANDIRMA YAPILDI

281 düzenleme ve gelişme, adalete erişim, çalışma hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, eğitim hakkı, güvenlik hakkı, ırkçılık ve ayrımcılık, kötü muamele ve işkence yasağı, ifade ve haber alma özgürlüğü ve özel hayata saygı şeklinde sınıflandırıldı.

Çalışmada, toplam 19 Batı ülkesinde, 110’u olumlu, 171’i ise olumsuz sonuçları olması muhtemel düzenleme ve gelişme tespit edildi.

Rapora ve çalışmaya, YTB'nin internet sitesi "www.ytb.gov.tr" adresinden erişilebilir.