Vietnamlı komünist bakan, Nusret'te altın kaplamalı et yedi