Petrol zengini Nijerya, 2.7 milyar dolarlık dış kredi alacak