Lufthansa: Devlet yardımı olmadan ayakta kalmak zor