Irak'taki Musul Havalimanı'nın onarımı Türk şirketlerine verildi