Irak ve Mısır tehlikeli maddeler için önlem alıyor