Irak, Türkiye'ye karşı Arap ülkelerini yardıma çağırdı