Hollanda'da satırlı soyguncuya toz beziyle müdahale etti