Cezayir, Irak ve Ürdün; Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü konusunda istekli