Yargıtay'dan 'okumuşsun ama adam olamamışsın' sözü için karar

Yargıtay'dan 'okumuşsun ama adam olamamışsın' sözü için karar

Gittiği bir kurumda tartıştığı kamu görevlisine, 'Okumuşsun ama adam olamamışsın' diyen kişiye iyi haber Yargıtay'dan geldi. Yargıtay, mahkemenin mahkumiyet kararı veremeyeceğini belirtti.

Yargıtay'dan 'okumuşsun ama adam olamamışsın' sözü için karar

Gittiği kurumda görevliyle tartışan genç, memura hitaben, ‘Okumuşsun ama adam olamamışsın’ ifadesini kullandı.

Polis merkezinin yolunu tutan memur, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü kişi hakkında şikayetçi oldu.

SANIK SANDALYESİNE OTURDU

Cumhuriyet Savcısı’nın, ‘hakaret’ suçundan hazırladığı iddianame 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilince öfkeli genç, sanık sandalyesine oturdu.

Mahkeme, ‘adam olamamışsın’ sözünü sarf eden gencin ‘hakaret’ suçunu işlediğine hükmetti.

Mahkum edilen sanık, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 4. Ceza Dairesi girdi.

YARGITAY’DAN EMSAL KARAR

Kararda; hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğu, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerektiği hatırlatıldı.

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebildiği hatırlatıldı.

“MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR”

Kararda şöyle denildi:

“Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda; sanığın katılana yönelttiği ‘okumuşun da adam olamamışsın’ şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış - ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”