Yargıtay'dan münafık demek hakaret değil kararı

Yargıtay'dan münafık demek hakaret değil kararı

Kullandığı ifade nedeniyle mahkemelik olan genç ile ilgili Yargıtay'dan karar çıktı.

Yargıtay'dan münafık demek hakaret değil kararı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, içindeki münafık ifadesi geçen sözün hakaret olmadığına hükmetti.

Tartıştığı kişiye, "Senden hoca değil münafık bile olmaz" diyen genç, mahkemelik oldu.

MAHKEMEYE ŞİKAYET EDİLDİ

Hakarete maruz kaldığını öne süren kişi, 'münafık' kelimesini kullanan genci mahkemeye şikayet etti.

Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı mahkum ederken, karar kesinleşti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanun yararına bozma talebinde bulundu.

"MÜNAFIK KELİMESİ HAKARET DEĞİL"

Devreye giren Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 'münafık' kelimesini hakaret saymadı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukukî değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir.

Yargıtay dan münafık demek hakaret değil kararı #1

"ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞI RENCİDE EDİCİ BOYUTTA DEĞİL"

Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur şeref, ve itibarı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir.

İncelenen somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği iddianamede tanımlanıp, mahkemenin de kabul ettiği kaba hitap tarzındaki 'senden hoca değil münafık bile olamaz' sözünün, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığından, sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken, mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma isteği doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden 'hakaret' suçundan sanık hakkında kurulan Asliye Ceza Mahkemesi kararının bozulmasına, hükümdeki hukuka aykırılık sanığa verilen cezanın kaldırılmasını gerektirmekle, aynı Kanunun 4-D fıkrası gereğince, sanığın hakaret suçundan beraatine oy birliği ile karar verildi."