Yargıtay kararı: Cezaevine giren işçi tazminat alabilecek

Yargıtay kararı: Cezaevine giren işçi tazminat alabilecek

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin karıştığı suçtan dolayı tutuklanması ya da hükmün infazı için cezaevine girmesi halinde kıdem tazminatı alabileceğine hükmetti.

Yargıtay kararı: Cezaevine giren işçi tazminat alabilecek

Taşeron firma bünyesinde bir kamu kurumunda çalışan işçi, karıştığı hırsızlık suçundan dolayı hapis cezası aldı.

Cezaevine gönderilen işçi, işten çıkarıldı.

İhbar ve kıdem tazminatını talep eden işçi, İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı.

‘Mahkum edildi’ savunması

Davacı işçi; iş sözleşmesinin kesinleşen ceza sebebiyle feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti.

Davalı şirket sahibi ise iş sözleşmesinin, davacının hırsızlık sebebiyle mahkum olması ve cezaevine girmesi sebebiyle kıdem tazminatı ödenmeksizin feshedildiğini dile getirdi.

Mahkeme, davayı reddetti

Şirket, Toplu İş Sözleşmesi’nin 56/6 maddesinde yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin iş sözleşmelerinin feshedileceğinin belirtildiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, davanın reddine hükmetti.

Yargıtay araya girdi

Karara karşı davacı taraf, istinaf kanun yoluna başvurdu.

Bölge Adliye Mahkemesi, itirazın reddine hükmetti. Davacı mahkum işçi bu kez kararı temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

‘Haklı bir sebep olsa bile…’

Kararda; işçinin sadece iş sözleşmesinin işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin düzenlendiği 25/II maddesinde belirtilen sebeplerle feshedilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanamayacağı vurgulandı.

İşverenin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/I, 25/III ve 25/IV maddesindeki sebeplere dayalı olarak iş sözleşmesini sonlandırması halinde haklı bir sebep olsa bile kıdem tazminatı ödemesi gerektiği belirtildi.

Emsal karar

Yargıtay kararında şöyle denildi:

“Belirtmek gerekir ki; iş yeri dışında ve iş yeri ile ilgisiz bir suçtan dolayı kesinleşen hükmün infazı çerçevesinde cezaevine girilmesi hali, İş Kanunu 25/IV çerçevesinde değildir. Mahkumiyet hali işçiden kaynaklanmakta olup bir haftayı aştığı takdirde işçiyi çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı neden vardır.

Zira, iş yeri dışında işyeri ile ilgisiz suçun infazı için işe devamsızlık söz konusu olup devamsızlık iradi değildir. İşçinin iş sözleşmesinin zorlayıcı nedenlerle 25/III bendi uyarınca feshi halinde, işverenin bildirim şartına uyma ya da ihbar tazminatı yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Derhal fesih hakkı vardır. Ancak, az yukarıda açıklandığı üzere mülga 1475 sayılı yasanın 14'üncü maddesi uyarınca kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. Somut uyuşmazlıkta, davacının iş sözleşmesinin iş yeri dışında işlediği suçlar sebebiyle hüküm giymesi sebebiyle sonlandırıldığı, işçinin cezaevine giriş tarihi 16.08.2015 olup toplam mahkumiyet süresinin 6 yıl 4 ay olduğu ortadadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/III maddesi uyarınca işçiyi iş yerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıktığının kabulü gerektiği, bu durumda işverenin derhal fesih hakkının olduğu ancak kıdem tazminatının ödenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Fesih sebebi ile bağlılık ilkesi de gözetilerek değerlendirme yapıldığında, fesih konusu yapılan eylemin doğruluk ve bağlılığa aykırılık ya da sadakat borcunun ihlali çerçevesinde ele alınması mümkün değildir.

Açıklanan sebeplerle, 26.10.1989-16.08.2015 tarihleri arasında davalıya ait iş yerinde geçen çalışması sebebiyle kıdem tazminatı ödenmesi gerekirken bu hususun gözetilmemesi kanunun açık hükmüne aykırı olduğundan kıdem tazminatının hüküm altına alınması için hükmün bozulması gerekmiştir.”

İlginizi Çekebilir
TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasında tansiyon arttı
TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasında tansiyon arttı
1589 YORUM
Politika
Bu sistem bir harika! Şimdi 300$ yatırın, yarın 1200$ kazanın!
ADVERTORIAL
Highfx
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile anlaştı
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile anlaştı
279 YORUM
Transfer dosyası
Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı
Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı
374 YORUM
3. Sayfa
TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladı
TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladı
703 YORUM
Ekonomi