Veri entegrasyonu ile faili meçhul tüm olaylar çözülüyor