Kardeşi belediyede işe alınmadı, rastgele ateş açtı