Kanser ablası için arabasını satacaktı, dolandırıldı