İstanbul'daki çakarlı maganda hakkında mütalaa açıklandı