Batman’da yolsuzluk yapan 2 memur görevden uzaklaştırıldı

Batman’da yolsuzluk yapan 2 memur görevden uzaklaştırıldı

Yolsuzlukla ilgili Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, soruşturmanın 30’un üzerinde ilde genişletildiği, 10 yıllık süreçte ise 11 personelden 7’sinin devlet memurluğundan atıldığı belirtildi.

Batman’da yolsuzluk yapan 2 memur görevden uzaklaştırıldı

Batman Bölge Devlet Hastanesi mutemetlik biriminde çalışan 2 memurun, usulsüzlük yoluyla kamuyu 1 milyon 100 bin TL zarara uğrattığı tespit edildi.

Memurlar, açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı.

Yolsuzluğun basına yansımasının ardından Batman Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

VALİLİK TÜM DETAYLARI AÇIKLADI

Açıklamada, "Batman İl Sağlık Müdürlüğünde maaş mutemetleri yolsuzluğu şeklinde bazı ulusal gazete ve internet sitelerinde yer alan haberlerle ilgili kamuoyunu aydınlatma adına açıklama yapma gereği duyulmuştur. Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme neticesinde, 30 Mart 2019 tarihinde Batman Bölge Devlet Hastanesi mutemetlik biriminde yıllara sari usulsüzlük tespit edilip, aynı tarihte Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve bunun akabinde, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından bakanlık müfettişi talep edilmiş olup yapılan inceleme neticesinde, 2 maaş mutemeti önce açığa alınıp daha sonra memuriyetten uzaklaştırılmıştır.

30’DAN FAZLA İLDE EŞ ZAMANLI DENETİM

Bunun akabinde, öncelikle daha yoğun personel maaş, staj ve döner sermaye hareketliliği olan hastanelerden başlamak üzere, il sağlık müdürlüğü tarafından inceleme yapılmış ve bu tesislerde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir. Bu çerçevede Batman İl Sağlık Müdürlüğü maaş ve döner sermaye mutemetliğin de de inceleme başlatılmış olup inceleme henüz sonuçlanmadan, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ilimizin de için bulunduğu 30'u aşkın ilde eş zamanlı olarak yapılan akıllı denetim kapsamında, mutemetlik iş ve işlemleri ile ilgili usulsüzlükler tespit edilmiştir.

ELEKTRONİK ORTAMDA SAHTE VE HİLELİ BELGE

Soruşturma süresince usulsüzlüğe adı karışan mutemetlerden, sebep oldukları kamu zararının 3 milyon 100 bin TL tutardan 1 milyon 567 bin 136 TL tahsil edilmiştir. Geriye kalan kamu zararının, söz konusu sorumlulardan tazmini kapsamında işlemler devam etmektedir. Söz konusu tespit edilen usulsüzlük kapsamında, mutemetlerin yaptığı zimmete para geçirme işlemini, elektronik ortamda sahte ve hileli belge tanzim etmek suretiyle gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir.

BANKA LİSTELERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yöneticilerin imzasına sunulan tahakkuk evrakları ile imzalı banka listelerinin usulüne uygun olarak tanzim edildiği ancak imzalar atıldıktan sonra yöneticilerin kontrol alanının dışındaki bir alan olan dijital ortamda, mutemetlerce kasten söz konusu banka listelerinin değiştirilerek bankaya hileli listelerin gönderildiği müfettişlerce tespit edilmiştir.

11 PERSONELDEN 7’Sİ MEMURLUKTAN ATILDI

Teftiş Kurulu Başkanlığınca, adli, idari ve mali yönden işlem tesis edilmek üzere ilgili mercilere rapor gönderilmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri tarafından son 10 yıllık süreyi kapsayan soruşturma neticesinde, 2 soruşturma kapsamında, maaş mutemetliğindeki iş ve işlemleri yürütmekle görevli olan, toplam 11 personelden 7'si yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiş olup, sair zamanlarda devlet memurluğundan çıkarılmışlardır.” denildi.